RON  K     

 

             
      KON TIKI CANADÁ      
             
           
             
                   WHITE                                   WHITE                                     DARK                                              
             

 

             
      KUYA EE.UU.      
             
             
           
         FUSION RUM 50 ml/35%                                              
             

 

             
      KWEYOL STA. LUCIA      
             
             
           
         FUSION RUM 50 ml/35%                                              
             

 

SIGUIENTE / NEXT L

 

Q